Rekrytering – ta hjälp för att hitta rätt kompetens

Stora som små företag har svårt att hitta rätt kompetens till sina verksamheter. Detta trots att arbetsmarknaden i hela landet skriker efter jobb, samtidigt som många branscher skriker efter personal. Det är således stora utmaningar för många att hitta rätt personal. Genom att ta hjälp av ett rekryteringsföretag kan verksamheter spara både tid och pengar i sökandet. 

Hela landet präglas i många branscher av många jobbsökande som har svårt att hitta rätt arbete, samtidigt som många branscher har svårt att rekrytera. Har ert företag det också svårt? Företag som Kundia hjälper er med rekrytering.

Många platser i landet har stora problem

För att lösa detta problem med rekryteringar i landet, i allt från stora städer som Stockholm, län som Kronoberg, läs mer, eller orter som Anderstorp behövs en satsning mer på specialiserad rekryteringshjälp. Trots att produktion ökar på alla dessa platser så hittar företagen helt enkelt inte rätt kompetens för att fylla de luckor som finns. Och detta leder till stora problem för tillväxt. Företag lägger ofta mycket tid och pengar på rekryteringar, och när rekryteringarna sedan inte visar sig vara rätt, så blir det desto dyrare. Idag finns det massor av kompetenta rekryteringsföretag på marknaden och genom att anlita ett som passar dig och din verksamhet kan fokus läggas på annat. Rekryteringsfirmor kan kosta endel, men i slutändan brukar de vara värda att anlita eftersom du som företagare slipper slösa bort din tid på felaktiga rekryteringar. De är proffs på området rekrytering och du ska se till att de du anlitar också är proffs på företagets yrkesområde.

I Skåne ökar sysselsättningen

Skåne har arbetslöshet länge varit ett stort problem, och likt ovan skrivet så har många som sökt kompetens inte kunnat hitta rätt. En ond cirkel som är svår att stoppa. Men nu verkar det ha vänt för Skåne, där bemanningsföretag och kompetensutveckling kan ha hjälpt utvecklingen på traven.

”En annan förklaring är att arbetsgivare också i högre grad har börjat se kompetensen hos utrikesfödda som kommit till Sverige de senaste åren”, säger Thomas Hannjö till Kristianstadsbladet.