Reklam som väcker känslor

Få företaget att synas med profilreklam eller annan marknadsföring. Vad har nischbanken Nordax gjort som anses vara otydligt? Och var vill trafiklandstingsrådet lägga reklam någonstans?

 

Reklam, vare sig som profilreklam från www.axonprofil.se eller billboards, rörlig reklam i tunnelbana och på sociala medier är sätt att nå ut till konsumenter. På olika sätt. Det som är viktigt med marknadsföring är bland annat att denna följer god marknadsföringssed. När det inte är helt tydligt och klart vad man som konsument får för erbjudande kan det bli problem, inte minst för företaget i fråga. Det har nischbanken Nordax fått känna på, något som går att läsa om i denna artikel i Svenska Dagbladet.

 

Vilseledande reklam?

 

Banken har under flera omgångar adresserat direktreklam till särskilt utvalda hushåll med formuleringen: ”Lånelöfte”. I utskicket lockar man konsumenter till lån utan säkerhet på upp till 500 000 kronor. Reklamen har hos många väckt både ilska och frustration. För det är alltså inget lånelöfte man får hemskickat utan bara reklam om att man kan söka lån, helt utan garanti att man skulle få det. Nu backar Nordax och erkänner att det är otydligt, de säger vidare att de kommer ändra rubriksättningen och göra innehållet lättare att uppfatta för de som får det hemskickat.

 

Marknadsföring i kollektivtrafiken

 

Reklam finns lite varstans i vårt samhälle, inte minst i kollektivtrafiken i Stockholm. I Dagens Nyheter går det att läsa om hur Moderaterna vill börja sätta reklam även på själva SL-kortet, något en del tycker känns onödigt. Landstinget i Stockhol har genom upphandling lagt ut reklamförsäljning till privata aktörer. Efter den senaste upphandlingen gav avtalen intäkter till SL på närmare 330 miljoner kronor. En hel del med andra ord. Moderaternas trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons vill utreda möjligheter för ännu fler kommersiella ytor i kollektivtrafiken, förslagen är att:

  • Fler ytor för handel och vad man kallar för ”kundtjänst” vid stationsentréer. Det skulle till exempel kunna handla om paketuthämtning, något som bland annat Bring har testat under det senaste året.
  • Fler kommersiella ytor i anslutning till citybanan.
  • Möjlighet för reklam på SL-kortet.
  • Rörlig reklam på bussar.

 

 

Reklam kan bli ikonisk. Det går nu att se Diesels kända reklam från 1990-talet i en utställning på Fotografiska till exempel. Läs mer om detta här.