Kan man låna pengar trots en skuld?

Den som har en skuld hos Kronofogden och behöver låna pengar ställer sig ofta frågan om detta är möjligt. Svaret är att i vissa fall kan det vara så, det gäller bara att vända sig till de banker eller företag som gör en helhetsbedömning av ens ekonomiska läge.

 

Att ha en skuld hos kronofogden innebär att man har en betalningsanmärkning som man fått genom att en tidigare betalning uteblivit. Detta kan hända om man exempelvis missat att betala hyran eller misskött räkningar då man beställt saker på avbetalning. Om man glömmer av en betalning kommer normalt sett en påminnelse, men om betalningen uteblir tillräckligt många gånger går påminnelsen vidare till Kronofogden. Där blir den till en anmärkning som sätts av kreditupplysningsföretagen. Hos Kronofogden ligger betalningsanmärkningen normalt sett kvar i ungefär tre år även om den betalas. Idag har över en halv miljon svenskar en betalningsanmärkning eller flera. Att ha en anmärkning hos Kronofogden kan bland annat göra det svårt att ta lån eller att få bostad. Enligt en artikel i Expressen nekar vart fjärde kommunala bostadsbolag kontrakt till personer som har en anmärkning hos Kronofogden.

 

Låna enbart till det nödvändiga

Allra vanligast är att skuldsätta sig sommartid, då semester och ledighet är en period som gör att människor spenderar mer pengar. Enligt Svenska Dagbladet tar fler svenskar lån under sommaren och de senaste åren har visat på en ökning. Den totala skulden som svenska folket har hos Kronofogden uppgår till en siffra på 72,4 miljarder kronor. Man diskuterar i nuläget om det krävs en ny lag för att få denna siffra att sjunka igen. Det viktigaste är dock att man som privatperson tänker efter, och inte belånar sig i onödan bara för att upprätthålla en viss status eller lyx. I vissa fall och vid större inköp är det ett måste att ta lån och kan till och med vara lönsamt. Dock bör man begränsa lånen till större och viktiga inköp som bostäder, nödvändiga husgeråd eller en bil om man är beroende av ett transportmedel.

 

Så kan man låna pengar trots en skuld

Att låna pengar trots en skuld går bra hos vissa banker eller företag. Detta beror på att dessa gör en helhetsbedömning, istället för att se till en enskild anmärkning som ligger hos Kronofogden. Det som låneföretagen och bankerna då fokuserar på är den framtida betalningsförmågan. Det gäller alltså att visa att man i nuläget sköter sina betalningar som man ska. Gör man bara det, är det normalt sett inte ett problem att få ta ett lån. En anmärkning kan ju ha hamnat hos Kronofogden av misstag. Detta kan ha skett som ett resultat som ett brev som aldrig kommit fram, en adressändring som inte fungerat eller att man varit bortrest och lejt bort ekonomin till någon annan som slarvat eller missat något. Gällande brev som inte kommit fram har detta hänt i bland annat Skövde. En privatperson har där fått en skuld hos Kronofogden på grund av att posthanteringen inte fungerat. Mer om detta kan man läsa hos Skaraborgs Allehanda.