Framtidens effektiva arbetstid

Kontorslandskap, arbetstider och tidrapportering är något som ligger på den moderna tidens dagordning. Det har kommit fram att många jobb fungerar bättre i aktivitetsbaserade kontor, utan öppna landskap. Och med arbetstider och arbetssätt som medarbetare själva kan vara med och påverka.

Bara en sådan enkel sak som tidrapportering med app, såsom exempelvis Nuba.se har, är del av framtidens effektiva arbetstid. Målet är att allt administrativt ska ta så lite tid som möjligt, att rapporteringen ska gå att göra från olika miljöer och passa flexibla arbetssätt överlag. Hur ser mer av framtidens effektiva arbetstid ut? 

Aktivitetsbaserade kontor eller öppet landskap

Denna fråga har det argumenterats friskt om, och folk står inte enade när det kommer till aktivitetsbaserade kontor eller öppna landskap. Det klassiska kontoret har länge varit ett öppet kontorslandskap där var och en har sin egen plats, och många har även aktivitetsbaserade kontor idag. Men enligt en artikel i Metro där en expert uttalar sig, skriver man att både öppna landskap och aktivitetskontor gör det svårt för många att jobba effektivt. I HrNytt har 600 kommunanställda svarat på vad de tycker om aktivitetsbaserade kontor, och de flesta är positiva.

”Totalt är 54 % av respondenterna ganska eller mycket nöjda, medan 34 % är ganska eller mycket missnöjda. De positiva rösterna framhåller: mer samarbete, roligare att jobba och mer varierande arbetsdagar”, skriver HrNytt.

Så kan framtiden komma att se ut

Trots att åsikterna skiljer sig åt så är ändå mycket av framtidens kontor att bli mer likt det aktivitetsbaserade, men än mer hälso- och individinriktat. På Chef.se skriver man att bland annat intelligenta byggnader, välmående, urbana miljöer, socialt ansvar, gemenskap och frilands tros bli mer centralt i framtiden.