Redovisning

Företag vill ha mer kontakt med sin redovisningsbyrå

Driver du ett företag i Halland, och tycker att du inte har tillräckligt mycket kontakt med din redovisningsbyrå? I så fall är du inte ensam. I landet som helhet upplever 66 procent av småföretagarna att de har för gles kontakt med sin redovisningskonsult.

Sedan revisionsplikten avskaffades har många småföretag valt att inte längre anlita en revisor. Istället vänder de sig till en redovisningskonsult. Vad kan en sådan hjälpa till med? Följande lista är hämtad från redovisningsbyrån Modern Ekonomi Västerås:

  • Redovisning och bokföring
  • Bokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar
  • Inkomstdeklaration för bolag och privatpersoner
  • Ekonomisk rådgivning och analyser som kassaflödes- och nyckeltalsanalys

Bättre resultat med redovisningskonsult

Det finns goda skäl att använda sig av en redovisningskonsult istället för att ta hjälp av en revisor. Enligt en undersökning som Svenska Dagbladet skriver om här har företag som anlitar redovisningskonsult bättre kreditvärdighet. Vad beror detta på? Kanske på att den som anlitar en redovisningskonsult har löpnade kontakt med konsulten eller byrån under hela året.

RedovisningDe flesta företagare skulle dock vilja ha mer kontakt med redovisningskonsulten, enligt en undersökning som IT- och konsultbolaget Visma har genomfört. Anledningen till att Visma har gjort undersökningen är att de vill få fler redovisningsbyråer att gå över till digitala lösningar, som frigör tid som istället kan användas till personliga kontakter med kunderna. Det finns också företag som med sina lösningar hoppas göra redovisningskonsulterna arbetslösa. Ett sådant företag är PE Accounting, som man kan läsa mer om här. Redovisningskonsulterna finns också med på den här listan över yrkesgrupper som kan komma att försvinna när automatisering och AI gör entré på allvar och tränger undan många jobb. Samtidigt är det svårt att ringa upp en robot och prata med den, och om det vore möjligt skulle de flesta nog tycka att det bara var obehagligt. Detta talar för att redovisningskonsulterna kommer att finnas kvar, även om deras arbetsuppgifter förändras.

Skulle mer tid för personlig kontakt mellan redovisningskonsult och kund leda till ännu bättre kreditvärdighet hos kunderna? Det är naturligtvis svårt att veta, men det finns en del som talar för det.