Fördelarna med ett bra CRM-system

I företagens värld är det en kamp om att vinna och behålla kunderna. Av den anledningen är det ett måste med ett fungerande CRM-system, som håller reda på kundkontakter och mycket mera. Läs om fördelarna med ett bra CRM-system här!

CRM, som är en förkortning för Customer Relationship Management, är något av ett måste för alla de företag som vill ligga i framkant vad gäller försäljning och kundrelationer. Det är ett IT-system som används till att koordinera och administrera just kundkontakter för att lättare arbeta fram strategier för träffsäker försäljning. CRN-systemet fungerar som ett användbart verktyg för framtagandet av marknadsföringsinsatser baserat på kundunderlaget. Det här innefattar förstås inte enbart de befintliga kunderna utan också (kanske framförallt) företagets potentiella kunder som på olika sätt ska bearbetas. En av de mest intressanta CRM-lösningarna på marknaden just nu finns hos Upsales och det går att läsa mer här: https://www.upsales.com/sv/ för att få information om de tjänster som erbjuds.

Det finns flertalet fördelar med att skaffa ett CRM-system och vi ska gå igenom några av dem här nedan.

Stärk kundrelationerna med hjälp av CRM

crmTill att börja med gör ett CRM att kundrelationerna blir starkare, vilket i sin tur resulterar i nöjdare kunder. Hur är detta möjligt? Jo, en tydlig struktur av kunddata gör att all nyttig information om kunden lagras på ett ställe (istället för på klisterlappar, i kalkylark etc.) vilket skapar en bättre kundkännedom. Med tillgång till rätt information kan kommunikationen med kunden göras mer personlig utan dataluckor; allt finns på plats och kundrelationen blir därmed mer avslappnad.

Skydd av personuppgifter

Ytterligare en fördel är att CRM-systemet ger ett bättre skydd av personuppgifter och liknande. Genom att all kundinformation finns lagrad i ett och samma system är det en lättare uppgift att se till att informationen inte ”läcker” till andra än om lagrad data finns sparad på olika platser. Det här hjälper ditt företag att uppfylla de GDPR-regler som gäller.

Smidigare segmentering för riktad marknadsföring

CRM-systemet gör det också lättare för dig att segmentera dina kontaktpersoner, vilket underlättar i skapandet av målinriktade kampanjer och andra marknadsföringsaktiviteter. Segmenteringen gör också att det blir lättare att analysera försäljningsutvecklingen.