Att tänka på vid reklam

Vad är bra att tänka på när du marknadsför något? Bland annat att du måste visa konsumenter att det är reklam det handlar om, men även göra så att kunder vet vad det är de köper. RO och RON tar beslut i vad som är okej och vad som inte är okej.

Ett mässbord som du hittar här https://www.displayexperten.se/category/massbord kan du själv montera upp snabbt, på några få minuter. Dessutom klarar du det enkelt på egen hand. Perfekt för mässor och reklamevent. Men vad finns det att tänka kring reklam och marknadsföring när du vill göra det rätt och riktigt?

När du gör reklam eller marknadsför något

Konsumentverket går det att läsa om vikten av reklamidentifiering, och andra krav på hur marknadsföringen får se ut och vad för information den måste innehålla:

 • Reklamidentifiering innebär att det ska framgå att det är reklam.
 • En kommersiell annons får till exempel inte presenteras på ett sådant sätt att den uppfattas som redaktionell text, och ett reklamblad får inte se ut som en tidning.
 • Det ska vara lätt att skilja direktreklam från försändelser med annan information. Redan av ytterkuvertet ska det framgå att försändelsen innehåller reklam.
 • När ett inlägg i en blogg är reklam ska detta tydligt framgå för alla som läser inlägget.

Källa: Konsumentverket.se

Uppfyll alltid informationskravet

Förutom detta ovan ska även produkten eller tjänsten du säljer eller gör reklam om uppfylla något som kallas för informationskravet. Det innebär att du ska lämna information i din marknadsföring som en eventuell konsument kan behöva, och som har särskild betydelse för denna kund. Informationen avser allt från produktens innehåll och egenskaper till användningsområde, avtalsvillkor och inte minst pris. Det är upp till dig själv att göra bedömningen från fall till fall, eftersom det inte finns någon uppräkning i marknadsföringslagen. Detaljerade regler om informationsskyldigheten hittar du bland annat i alla dessa olika lagar:

 • Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)
 • Prisinformationslagen (SFS 2004:347)
 • Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104)
 • Konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846)
 • Lagen om paketresor (SFS 1992:1672)
 • Konsumentköplagen (SFS 1990:932)
 • Konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716)

Marknadens självreglering angående marknadsföring

För den som är intresserad av att djupdyka ner i internationella regler för reklam och marknadsföring finns det gott om information i denna folder som går att hitta på Reklamombudsmannen. Där går det att läsa om hur ansvarsfull reklam och marknadskommunikation är viktigt för att upprätthålla en tillit till konsumenter, och behålla förtroendet till näringslivet som i sin tur har utformat reglerna. Det är Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation, vilket är näringslivets egna världsorganisation, med medlemmar i hela 130 länder. Medlemmarna är både företag och näringslivsorganisationer. När Reklamombudsmannen friar och fäller olika anmälda reklamer utgår de från dessa regler, särskilt enligt artiklarna 1–10 samt artikel 18. Det är marknadens egna självreglering.

Vägledande beslut

På Reklamombudsmannen.org går det även att läsa om de olika besluten från RO och RON, som prövar kommersiell reklam som är riktad mot en svensk marknad. De vägleder således marknadens olika aktörer, och visar med sina beslut vad som är okej, och vad som inte är okej. Mer om detta här.