Att köpa obligationer

En obligation är ett värdepapper med fast avkastning. Jämfört med en aktie har obligationen lägre risk, men den ger heller inte lika hög avkastning. Vad ska man tänka på när man investerar i obligationer?

Obligationer är en sorts värdepapper som utfärdas av företag och regeringar som behöver pengar, och där behovet är så stort att det inte går att låna summorna från banker. De som köper obligationer är med och finansierar företagens expansion, staternas infrastruktur eller liknande. På den svenska marknaden finns det tre typer av obligationer:

  • Statsobligationer, som ges ut av staten. Den här typen av obligationer anses ha lägst risk, eftersom staten får in pengar via olika skatter.
  • Företagsobligationer, som utfärdas av företag i behov av finansiering. Eftersom företagens projekt kan slå fel är risken högre för den här typen av obligationer.
  • Premieobligationer, som utfärdas av Riksgälden och som egentligen inte har någon risk, men där avkastningen inte är garanterad. Räntan för denna typ av obligationer samlas i en pott och lottas ut bland innehavarna.

Skillnad mellan aktier och obligationer

En viktig skillnad mellan obligationer och aktier är att den som köper obligationer agerar bank och lånar ut sina pengar till företaget, eller till staten. I företagets balansräkning bokförs obligationen som en skuld, och till skillnad från när man köper aktier blir man inte delägare i företaget. Detta innebär att värdet på en obligation inte ökar när företagets vinst ökar, och som ägare till en obligation har man inte rösträtt på årsstämman. Å andra sidan får de som köpt obligationer sina pengar tillsammans med andra fordringsägare, före aktieägarna, om företaget skulle gå i konkurs. Företaget kan dock ställa in betalningarna.

Obligationer brukar öka i popularitet när många tror att börsen kommer att gå dåligt flera år i följd. Det är också vanligt att de som vill sprida riskerna i sina portföljer viker en viss andel åt obligationer. Ofta hör man rekommendationen 30 %, men sanningen är att det beror på hur gammal den som ber om tips är. Aktier har en förmåga att komma igen över tid, vilket gör att den som är ung kan satsa på dem istället.